Училище за лидери! Вдъхнови (се)!

„Училище за лидери“ е дарителска инициатива на Дарина и Данаил Стоянови – бивши възпитаници на ГПЧЕ. „Училище за лидери“ си поставя за цел да подпомага личностното развитие, кариерното насочване и вдъхновяването на учениците от ГПЧЕ да се превърнат в бъдещите лидери на обществото в България и света. Всяка година се провеждат редовни срещи с успели хора, които разкриват ценен опит пред учениците.