Финансови отчети

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета – 30 септември 2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета – 30 юни 2022 г.

Отчет за първо тримесечие – 2022 г.

Отчет за четвърто тримесечие – 2021 г.

Отчет за трето тримесечие – 2021 г.

Отчет за второ тримесечие – 2021 г.

Отчет за първо тримесечие – 2021 г.

Бюджет – 2021 г.

Отчет на бюджета към 31 .12.2020 г.

Отчет към 30.09.2020 г.

Отчет на бюджета към 30.06.2020 г.

Отчет за първо тримесечие – 2020 г.

Утвърден бюджет – 2020 г.

Годишен отчет – 2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета – второ тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на бюджета – първо тримесечие

Утвърден бюджет за 2019 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 09.2019 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2016 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2016 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 30.09.2015 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 30.06.2015 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 31.03.2015 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 31.12.2014 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 30.09.2014 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 30.06.2014 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 31.12.2013 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2013 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2013 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 31.03.2013 г.