Материална база

ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ разполага с богата материална база, която се състои от:

  • Голямо игрище
  • Голям физкултурен салон
  • Библиотека с достъп до компютри и Интернет
  • Две компютърни зали
  • Дискусионен клуб към „Училище за лидери“
  • Столова, която се поддържа от външна фирма
  • Лавка, която се поддържа от външна фирма
  • Актова зала
  • Заседателна зала
  • Общежитие, за което може да прочетете и видите повече тук