Класни ръководители

Класни стаи и ръководители за учебната 2021/2022 година

КласКласна стаяЕтажКласен ръководител
VIII а713Мартина Тодорова
VIII б723Детелина Ангелова
VIII в733Цветина Исаева
VIII г743Виктория Нинова
IX a693Цанко Цолов
IX б773Константин Христов
IX в772Веселка Прокопиева
IX г81Анелия Йорданова
X a552Стефка Атанасова
X б562Соня Василева
X в522Фиданка Костуркова
X г11Цветан Милев
XI a462Мариета Парийска
XI б472Марина Георгиева
XI в482Георги Велчев
XI г111Веселин Тодоров
XII a432Радост Христова
XII б442Иво Начев
XII в662Цветанка Георгиева
XII г652Нелка Генова