Организация на хотелиерството“ (професионална паралелка) – 22/23

„Организация на хотелиерството“ (професионална паралелка)

  • 26 места
  • Профилиращ предмет – няма
  •  Балообразуване:
    • Удвоените оценки от НВО
    • По един път оценките от БЕЛ и математика от Свидетелството за основно образование
  • Подаване на документи за кандидатстване (първи етап на класиране) – 05-07.07.2022 г.