Education+

В проект „Образование +“ се включиха четири училища, а именно: България, Естония, Италия и Словения. Нашата цел бе да подобрим знанията, уменията и компетенциите си в различни области.

В България, през октомври 2017 г., в лагера „ПАРТНЬОРИ ЗА ПАРТНЬОРИ, ВСИЧКИ ЗА ЧОВЕКА“ партньорите в проекта организираха дарителска кампания за ЦНСТ, Правец. Всички приходи бяха дарени на центъра за обучение и рехабилитация в Правец за изграждане на покрив за новото оборудване на детската площадка. Новият покрив вече е построен и това позволява на децата от центъра да играят на открито дори при дъжд или силно слънце.

Бяха проведени и дейности за развитие на умения за четене във връзка с развиването на умения в сферата на социалното, гражданското и ИКТ образование. Тези дейности бяха споделени в платформата на e-Twinning, за което разработихме съвместен проект в проекта Образование+. Учениците от нашето училище прочетоха книгата „Спасение дебне от всякъде“, проведоха дискусия по нея и гледаха филма, базиран на книгата. Партниращите училища избраха книги с подобно съдържание. След прочитане на книгите, учениците проведоха виртуална обиколка из Европа с акцент върху страните партньори. Бяха разработени различни електронни материали, включително разговорник на 5 езика, които станаха публично достояние на всички партньори и по-широка аудитория, представяща самите ученици, тяхното училище и дейности, техните градове и държави и виртуалните им пътувания.

Лагерът „MY HOMELAND“ в Bohinj, Словения, се оказа доста новаторски. Досега няма училище, което да организира лагер, насочен към съдържанието на проекта, най-вече върху развиването на стойността на гражданството, европейската идентичност и моралните ценности. Разработен бе съвместен материал, който да допълва обучението в клас.