Български език и литература

8. клас

9. клас

10. клас

11. клас

12. клас

Всички класове

Александър Александрович Блок
Джовани Бокачо
Cis moll
Смирненски – „Цветарка“, „Децата на града“
Далчев – „Прозорец“
Стихотворения на А. Далчев
Диаболизмът в творчеството на А. Далчев
Далчев – „Носачи на реклама“
Далчев – стихосбирката „Прозорец“
Елин Пелин
Елизабетински театър
Експресионизъм в литературата
Гео Милев – „Ад“, „Ден на гнева“
Гео Милев и експресионизмът
Произведения на Гео Милев
Николай Гогол
Хезиод – „Прометей“
„Изворът на белоногата“
Книжовност и възраждане
Творчество на Молиер
Монтескьо
Паисий – „История славянобългарска“
Франческо Петрарка
Пиер дьо Ронсард
Пол Верлен
Шекспир
Славейков, Ботев
Смирненски – „Цветарка“
Христо Смирненски
Смирненски – „Йохан“
Старопланински легенди
Троянски цикъл
Апокрифи
Стихове на Е. Багряна
Багряна – стихове
Г. Милев – „Септември“
Смирненски – стихове
Чинтулов – стихове