ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
„АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ГР. ПРАВЕЦ 

 

НОВИНИ

 

КОИ СМЕ НИЕ?

Ние сме единствената езикова гимназия в София-област – ПГПЧЕ „Алеко Константинов“. Заемаме винаги престижни места на различни олимпиади и състезания. Стремим се да дадем на нашите ученици най-добрата подготовка, защото не за училището, а за живота учим.

ПРИЕМ 2022/2023

В ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ гр. Правец се извършва прием на ученици след завършен седми клас по утвърден от Министъра на образованието и науката план-прием.
Към „Прием“

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП, обява за събиране на оферти
Към „Профил на купувача“