Задължителен изпит за придобиване на професионална квалификация

Списъкът с допуснатите до задължителния изпит за придобиване на професионална квалификация може да откриете в прикачения файл.

Теоретичната част ще се проведе на 22.05. от 8:00 часа в кабинет 69.
Практическата част ще се проведе на 29.05. от 8:00 часа в кабинет 69.

Задължителен изпит за придобиване на професионална квалификация: списък и теми