УУС – Пламена Найденова

Длъжност в УС: Председател
Длъжност в РнУУС: Член
Клас: 11 „В“
Имейл:

Пламена Найденова е родом от град Ловеч, като идва в ПГПЧЕ през 2017 г. Изучава немски и руски език с профил „История и цивилизации“. Член е на Ученическия съвет от същата година в която постъпва в училище. Членува в клубовете по история и „Училище за лидери“. Отговорник е на 11 „В“ клас. Интересува се от социални инициативи и доброволен труд. В бъдеще планира на продължи образованието си в чужбина, а професията й да бъде свързана с политика.