УУС – Дамян Цветанов

Длъжност в УС: Заместник-председател Длъжност в РнУУС: Член Клас: 10 „В“ Имейл: damyan.tsvetanov04@gmail.com