УУС – Дамян Цветанов

Длъжност в УС: Заместник-председател
Длъжност в РнУУС: Член
Клас: 10 „В“
Имейл: damyan.tsvetanov04@gmail.com