Съобщение по повод 30 и 31 януари

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,
Информираме Ви, че 30 и 31 януари са учебни и присъствени дни.
Очакваме ви бодри и усмихнати! Бъдете здрави!

От ръководството