Преустановяване на занятията за период 23.01.2023 – 27.01.2023 г.

Съгласно Заповед № РД-01-45/18.01.2023 г. на директора на РЗИ – Софийска област, съгласувана с доц. д-р Ангел Кунчев – гл. държавен здравен инспектор на РБългария, се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област срещу разпространението на грип, считано от 20.01.2023 г. до 27.01.2023 г.
Съгласно т. 5 от Заповедта СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ учебните занятия в училищата от областта в присъствена форма за периода от 23 до 27 януари 2023 г.
Изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение ще се провеждат по предварително утвърдения график при осигурено отстояние и ограничени контакти.
Предвид обявената „грипна“ ваканция се налагат някои спешни размествания в предварително утвърдения график на мероприятия, както следва:
1. Състезанието по английски език Pearson ще се проведе УТРЕ-ЧЕТВЪРТЪК-19.01, от 15 часа. Участие ще вземат 60 ученици.
2. Олимпиадата по БЕЛ ще се проведе в ПЕТЪК-20.01, от 10 часа. Участие ще вземат 52 ученици.
3. Срещата в „Училище за лидери“, насрочена за 26.01, се отменя.
Апелираме учениците да си останат у дома и да ограничат максимално обществените си контакти навън, за да спрем разпространението на вирусите!

Заповедта може да видите тук!