Организация на хотелиерството“ (професионална паралелка) – 22/23

„Организация на хотелиерството“ (професионална паралелка) 26 места Профилиращ предмет – няма  Балообразуване: Удвоените оценки от НВО По един път оценките от БЕЛ и математика от Свидетелството за основно образование Подаване на документи за кандидатстване (първи етап на класиране) – 05-07.07.2022 г.