Обмяна на иновативни практики в Русе

Шестима ученици и трима учители пътуваха тази седмица до АЕГ „Гео Милев“, гр. Русе. В периода от 15 до 17 февруари русенската гимназия бе домакин на среща от националната програма „Иновации в действие“ за обмяна на иновативни методи на обучение между педагогическите специалисти. В мобилността участваха още ЧПГТП „Райко Цончев“ (Добрич) и ПГИ „Иван Богоров“ (Варна).

Домакините от Русе бяха предвидили редица дейности за обмяна на опит между учителите, както и множество задачи за учениците, които трябваше да работят по групи за решаването на проблеми от всекидневния училищен живот. Децата бяха разделени на отбори по случаен (шоколаден) принцип – всеки от тях изтегли десерт от купичка, за да се подкрепи преди началото на работата и така, без да знаят, учениците бяха разделени по цвета на опаковката на лакомството.

В края на третия ден – петък, 17.02., петте екипа представиха проектите и идеите си за справяне с проблеми, свързани с депресията сред подрастващите, включване на родителите в училищния живот, подобряване на градската среда, личностното развитие и отговорът на въпроса „Какво да правя след училище“. Презентациите им впечатлиха не само с дълбочината на проучванията, направени само за два дни, но и с интересните форми на представяне, включващи всичко от ораторство до видеоклипове.

Докато учениците работеха по групи, техните придружители обсъдиха представите си за иновативно обучение и посетиха часове на учители от Русе, в които се прилагат такива методи на обучение. АЕГ „Гео Милев“ е иновативно училище вече шест години, като конкретната им иновация е свързана с междупредметните връзки между няколко двойки дисциплини. В часовете по тези предмети винаги има двама преподаватели, които водят съвместен урок, включващ елементи и от двата предмета.

В техния план информационните технологии са най-силно застъпени. За по-доброто им усвояване, единадесетокласниците и зрелостниците имат занятия и в намиращия се наблизо Русенски университет „Ангел Кънчев“. Гостуващите имаха възможност да посетят лекции във висшето училище и да се убедят в добрата материална база и високото ниво на преподаване.

Следващата мобилност по проекта ще се осъществи в края на март в град Добрич.