Нов график на часовете от 21.09.2022 г.

От сряда, 21 септември 2022 г., влиза в сила нов график на часовете. Голямото междучасие се увеличава с 10 минути, което измества края на занятията с 10 минути. Така учениците вече ще свършват училище в 14:35.