Иновативно училище

Като иновативно училище, ПГПЧЕ участва в четиригодишен проект, „Развитие на презентационните умения и публична реч“ както и за бизнес кореспонденция за периода 2017-2021г. Проектът включва нови елементи в учебната програма, като част от обучението по английски език, а именно: Публична реч, Творческо писане, Дебати и Бизнес кореспонденция. Част от занятията се провеждат съвместно с „Престиж-96” ЕООД, община Правец и хотел РИУ-Правец, което дава възможност на учениците да присъстват на интервюта за работа в реална среда. В съвместната дейност с други иновативни училища от страната се провеждат редица ползотворни срещи с руската езикова гимназия гр. Бургас, френската езикова гимназия гр. Варна, езикова гимназия гр. Кърджали и руската езикова гимназия гр. Стара Загора. Провеждат се и ежегодни срещи в Правец, като училище домакин, за да запознаем гостите си с прогреса на иновацията и ползотворността от прилагане на иновативни идеи.