Физика и астрономия

8. клас

9. клас

10. клас

11. клас

12. клас

Всички класове

Записки по Физика – електромагнетизъм, периодични явления и вълни
Записки по Физика – механика, топлина, газове
Принтерът. Видове
Полярно сияние
Електронен облак
Дисперсия на светлината
Видим спектър на светлината
Зрение
Заземяване
Задачи по Физика (Електростатика)
Време. Календар
Видове лазери
Вилхелм Рьонтген
Ускорители на частици
Ултразвук
Ултравиолетови лъчи
Подробно за УКВ
УКВ (ултракъси частици с честотна модулация)
Термометър
Телевизия
Светлината в природата
Светлина
Скенер
Рентгенови лъчи
Рентгенови лъчи
Биологично действие на рентгеновите лъчи
Равновесие на телата
Радиовъглеродно датиране
Радиоактивни отпадъци
Биологично действие на радиацията
Радиация
Биологично действие на радиацията
Радиация
Ядрен реактор
Михаил Прохоров
Принтери
Принцип на работа на телевизията
Полупроводников лазер
Радио на Маркони
Принцип на Паули
Оптични влакна
Модулация
Микровълнова фурна
Микровълни
Микроскоп
Механика
Гулиелмо Маркони
Едмон Мариот
Луминисцентна лампа
Лазерни технологии
Кварки
Корозия
Климатици
Време. Календар
Жак Шарл
Кратка история на лазера. Басов, Прохоров, Таунс
Инфразвук
Инфразвук
Инфрачервени лъчи
Холография
Хладилници
Генератори
Газови лазери
Гама лъчи
Галваничен елемент на Даниел-Якоби
Фотоефект
Електромери
Електричество
Дизелов двигател
Рудолф Дизел
Блез Паскал
Бариони. Мезони
10-та панета
Астероиди
Бели джуджета
Бъдещето на Вселената
Червени гиганти
Горещата Вселена
Изкуствени спътници
Живот и разум във Вселената
Юпитер. Спътници
Космос
Луна
Млечен път
Модел на звезда
Мъглявини
Произход на Вселената
Осцилираща Вселена
Озонов слой
Планетата Х
Протозвезда
Радиогалактики
Сатурн
Зараждане на Слънчеваа система
Слънчево затъмнение
Вътрешен строеж на звездите
Вселена
Взаимодействие на галактиките
Юпитер
Закони на Кеплер
Звезди. Термоядрени процеси
Венера
Вояджър 1
Диаграма спектър-светимост
Паралелни светове. Суперструни