Професия „Екскурзовод“ с интензивно изучаване на английски език (професионална паралелка) – 2022/2023

Професия „Екскурзовод“ с интензивно изучаване на английски език (професионална паралелка) 26 места Профилиращ предмет – няма  Балообразуване: Удвоените оценки от НВО По един път оценките от БЕЛ и Чужд език от Свидетелството за основно образование Подаване на документи за кандидатстване (първи етап на класиране) – 05-07.07.2022 г.