Профил „Чужди езици“ – английски език – 2022/2023

Профил „Чужди езици“ – английски език 26 места Профилиращ предмет – английски език Балообразуване: Удвоените оценки от НВО По един път оценките от БЕЛ и Чужд език от Свидетелството за основно образование Подаване на документи за кандидатстване (първи етап на класиране) – 05-07.07.2022 г.